COLOFON

Colofon

De Stem van Grave verschijnt vier keer per jaar en wordt uitgegeven door de Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS), Grave | ISSN 1383-0260

Eindredactie
Jenneke van Dongen, destemvangrave@ksbs.nl, T 06 39 41 36 83
Redactie
Frieda Emmerik, Lenny Melsen, Marja Brouwer, Wim Pierik
Redactionele medewerking 
Corné Verschuren, Jenneke van Dongen, John van Enckevort, Thea Westerbeek
Vormgeving
Weijsters & Kooij vormgevers
Druk
Weemen, Haps

Donateursadministratie
Postbus 50, 5360 AB Grave
T 06 39 41 36 83, donateurs@ksbs.nl
Bank NL91 INGB 0001 1122 33
Wij verzoeken u adreswijzigingen schriftelijk of via mail door te geven.

Gesproken vorm
De Stem van Grave verschijnt ook op daisy voor mensen met een leeshandicap.
Streamen of downloaden
Abonnees kunnen zich hiervoor aanmelden bij de CBB via: klantenservice@cbb.nl, T (0341) 56 54 77. 
Nog geen abonnee? Meld je dan aan via info@ksbs.nl.

Eerdere nummers

Wilt u een eerder nummer van de digitale Stem in pdf-vorm ontvangen anders dan de nummers hieronder, mail dan uw verzoek naar info@ksbs.nl.


KSBS
De KSBS verleent financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten in Nederland en ontwikkelingslanden. De KSBS zet daartoe giften en legaten van mensen in die het werk van de KSBS en De Stem van Grave ondersteunen. Giften zijn binnen bepaalde grenzen deels fiscaal aftrekbaar. Schenkingen van vijf jaar via een schriftelijke overeenkomst zijn geheel aftrekbaar.
Zie www.ksbs.nl voor meer informatie.

Adressen revalidatie & advies

Koninklijke Visio, expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen heeft vestigingen in het hele land. Kinderen en volwassenen kunnen hier terecht voor advies, revalidatie en voorlichting over hulpverleningsmogelijkheden.

Locaties Visio in Zuid-Nederland:
Breda T 088 585 87 00
Heerbaan 14-4, 4817 NL

Eindhoven  T 088 585 88 80
Dr. Holtroplaan 15-39, 5652 XR 

Goes  T 088 585 95 00
Stationspark 2, 4462 DZ

Nijmegen  T 088 585 89 40
Javastraat 104, 6524 MJ

Sittard  T 088 585 88 00
Arendstraat 1A, 6135 KT

Vught  T 088 585 88 80
Vlasmeersestraat 99, 5261 TB

Elke locatie heeft een ruimte waarin hulpmiddelen voor blinde en slechtziende mensen te zien en uit te proberen zijn.

Kijk voor alle vestigingen en voor scholen en woon- en dagvoorzieningen van Koninklijke Visio op www.visio.org.

visio logo voor op een gele ondergrond

Stem donateur

Hebt u deze editie van De Stem doorgestuurd gekregen en wilt u het werk van de KSBS ook steunen?
Meldt u dan aan als donateur via info@ksbs.nl

Eerdere nummers in pdf-vorm

Voorkant van de Stem 2024 nummer 1

Jaargang 74 - nr 1

Voorkant van de Stem 2023 nummer 4

Jaargang 73 - nr 4

Voorkant van de Stem 2023 nummer 3

Jaargang 73 - nr 3

Voorkant van de Stem 2023 nummer 2

Jaargang 73 - nr 2